Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2017

Skogsägarens mål : en väg till ökad variation i skogen

Egnell, Gustaf; Fries, Clas; Gemmel, Per; Larsson-Stern, Marie; Möller, Lotta; Naumburg, Birgitta; Nilsson, Urban; Sandström, Camilla; Tormalm, Karin

Publicerad i

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2017, Volym: 156, nummer: 1, sidor: 1.39
ISBN: 978-91-86573-93-5, eISBN: 978-91-86573-94-2