Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Kapitel i rapport , 2017

Det går att kompensera för biobränsleuttag genom att ställa fler högstubbar

Ranius, Thomas; Rudolphi, Jörgen

Publicerad i

Titel: Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?
ISBN: 978-91-576-9454-6, eISBN: 978-91-576-9455-3
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet