Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bok (redaktörskap), 2015

Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

Andersson, Elias
Andersson, Elias (red.)

Sammanfattning

Detta är en forskningsantologi om att hitta nya vägar till en mer öppen och jämställd skogssektor. Det är i diskussionen om vem som får plats, efterfrågas och behövs, samt motiven och villkoren för detta, som förståelsen och processen kan starta. Genom att visa på jämställdhetsbegreppets formbarhet, utmaningar och möjligheter sätter bokens olika texter det praktiska jämställdhetsarbetet i ett nytt ljus och uppmuntrar till nyfikenhet på genusvetenskaplig forskning, dess processer, metoder, resultat och tillämpningar.

Nyckelord

skogssektorn; jämställdhet; genus; kön

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Work Sciences
  Forest Science
  Gender Studies

  Publikationens identifierare

  ISBN: 978-91-576-9356-3, eISBN: 978-91-576-9357-0

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/91694