Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006Öppen tillgång

Tidig höstplöjning på lerjordar - riskbedömning av kväveutlakning

Wetterlind Johanna, Stenberg Bo, Stenberg Maria, Lindén Börje

Publicerad i

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2006, nummer: 6ISBN: 91-576-7163-XUtgivare: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

   • Stenberg, Bo

    • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
    • Stenberg, Maria

     • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap
    Fisk- och akvakulturforskning
    Miljö- och naturvårdsvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/9199