Skip to main content
Factsheet, 2014

Skolgårdsförgröning på lekens villkor

Mårtensson, Fredrika; Jansson, Märit

Abstract

Att göra en skolgård grönare ger barnen chans till ökad naturkontakt i vardagen och är i förlängningen en nyckel till bättre folkhälsa. Malmö stad initierade 2010 projektet Gröna skolgårdar på ett drygt trettiotal platser. På två av dessa har forskare studerat skolgårdsaktiviteten före och efter förändringen. I detta Movium Fakta sammanfattas förgröningens inverkan på barnens lek, aktivitet och sociala liv.

Published in

Movium Fakta
2014, number: 2014:3
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Applied Psychology
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/92146