Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Proteinbaserad utsädespelletering - för ökad avkastning hos sockerbeta?

Johansson, Eva; Newson, William Roy; Fredlund, Kenneth; Malik, Ali

Keywords

sockerbeta; protein; utsädespelletering

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap