Skip to main content
Factsheet, 2017

Proteinbaserad utsädespelletering - för ökad avkastning hos sockerbeta?

Johansson, Eva; Newson, William Roy; Fredlund, Kenneth; Malik, Ali

Keywords

sockerbeta; protein; utsädespelletering

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 104
Newson, William Roy (Newson, William)
Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101
Fredlund, Kenneth
Malik, Ali (Malik, Ali)
Syngenta Seeds AB

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/92207