Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017Öppen tillgång

Övervakning 2016 och 2017 av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland

De Jong, Adriaan

Nyckelord

Gås; Sångsvan; Trana; Flyttning; Rastlokal

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2017, nummer: 2017:7
Utgivare: Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, Swedish University of Agricultural Sciences