Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2017

Organisk gödsling i krukodlade kulturer

Bergstrand, Karl-Johan; Löfkvist, Klara

Sammanfattning

Det finns en ökande efterfrågan på ekologiska produkter. Producenter av ekologiskt producerade krukodlade produkter såsom kryddväxter, prydnadsväxter och grönsakplantor har stora odlingsutmaningar för att uppnå god kvalitet. Den stora utmaningen ligger i näringstillförseln och tidigare erfarenheter har varit blandade, ibland har produktkvalitén blivit dålig och man har misstänkt att obalanser i växtnäringstillförseln har varit orsak till detta. I ett pilotprojekt finansierat av Tillväxt Trädgård undersöktes kvävetillgängligheten från olika organiska gödselmedel i krukodlade kulturer.

Nyckelord

organisk; gödsling; krukodlade

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2017, nummer: 2017:38
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet