Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2017

Handledarkollegiets betydelse för utbildningen på forskarnivå

Widenberg, Johanna

Sammanfattning

Denna ministudie utgör en rapport på en högskolepedagogisk kurs vid Sveriges lantbruksuniversitet. Studien behandlar handledar-kollegiet som fenomen inom den högre utbildningen i Sverige och utforskar handledarkollegiets olika organisations- och verksamhets-former liksom dess olika funktioner inom forskarutbildningen. Syftet med studien är att påbörja en mer ingående diskussion om handledar-kollegiets betydelse, detta för att inspirera till vidare högskolepedago-gisk forskning på området, men också för att skapa ett diskussions underlag för Avdelningen för agrarhistoria, vid vilken författaren verkar, och där det finns funderingar på att bilda ett handledarkollegium.

Undersökningen har visat att handledarkollegiet har många värden. Undersökningarna har redogjort för handledarkollegiets många ad-ministrativa, pedagogiska och sociala funktioner, och belyst de olika betydelser som det kan ha för handledarna och doktoranderna, liksom studierektorn, institutionsledningen och ämnesinstitutionen som helhet. Undersökningarna har också visat att handledarkollegiet kan ha olika funktioner och betydelser, beroende på hur det är organiserat.

Nyckelord

utbildning på forskarnivå; handledning; handledarkollegium; pedagogisk utveckling

Publicerad i

Rapportserie från Enheten för pedagogisk utveckling
2017, nummer: 1
ISBN: 978-91-576-9537-6
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Pedagogy
    Didactics

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/92419