Skip to main content
Factsheet, 2017

Håll bevattningsrören rena

Mogren, Lars; Löfström, Charlotta; Alsanius, Beatrix

Keywords

bevattningssystem; hygien; mikroorganismer; smittkällor; tarmsjukdomar

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:35
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Löfström, Charlotta
RISE Research Institutes of Sweden
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103

UKÄ Subject classification

Microbiology
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/92471