Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016

Undersökning av toxisk aktivitet i vattenprover före och efter UV-behandling

Oskarsson, Agneta; Niss, Frida; Tröger, Rikard

Published in


Publisher: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet