Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2017Öppen tillgång

Handlingsfrihet och inflytande – anledningen till splitleveranser

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

I förmodligen alla länder, där en lantbrukskooperativ förening har en starkt marknadsdominerande ställning, hålls sådana föreningar under särskild uppsikt av konkurrensmyndigheterna. De anses ha möjligheter att missbruka sin marknadsmakt till förfång för konsumenterna. Föreningar med liten marknadsandel utgör däremot inget hot mot en välfungerande konkurrens utan snarare tvärtemot.

Nyckelord

konkurrens; marknadsmakt; mjölk; mjölkbönder; splitleveranser

Publicerad i

Lantbrukets Affärer Mjölk
2017, nummer: 1, sidor: 32-32