Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2017

Kärt besvär förgäves

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

När politikerna allt mera lämnar bönderna i sticket, är det förståeligt att bönderna ibland blir ordentligt frustrerade. Det framgår av en studie av hur tyska mjölkbönder agerade vid den kris som inträffade 2007–2009. Avräkningspriset föll och prissvängningarna var stora. Beslutet om att EU:s kvotsystem skulle avskaffas år 2015 hade blivit klart.

Nyckelord

ekonomi; mjölkbönder; mjölkproducenter

Publicerad i

Lantbrukets Affärer Mjölk
2017, nummer: 2, sidor: 35-35

    UKÄ forskningsämne

    Business Administration

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/92838