Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2017

Medlemskap är inte ägande

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

Många föreningar säger sig ha ägare i stället för medlemmar. Detta är ett tecken på en anmärkningsvärd okunnighet hos de högsta beslutsfattarna, även i stora föreningar. Vissa journalister låter sig luras av detta nyspråk och – vem vet – kanske tror också en del bönder att de har ägarskap till sina föreningar. Sanningen är dock att en förening har medlemmar och inte ägare, vare sig den är en lantbrukskooperativ förening, en idrottsklubb eller ett frimärksamlarsällskap. Enligt litteraturen om äganderätt är man ägare när man har rätt att disponera över en tillgång, erhålla den avkastning som tillgången ger, samt avyttra tillgången. I en förening fattas alla sådana beslut av en stämma eller av en styrelse och inte av individerna, därför är individerna inte ägare. Ett kooperativt företag ägs av en kooperativ förening, alltså ett kollektiv av individer.

Nyckelord

lantbrukskooperativa föreningar; kollektivt ägande

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2017, nummer: 11, sidor: 37-37

    UKÄ forskningsämne

    Business Administration

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/92841