Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017Öppen tillgång

Årsrapport GPS-rådjur på Öland 2016/2017 : fördelning, livsmiljö, och överlevnad

Ericsson, Göran; Neumann, Wiebke; Edenius, Lars; Malmsten, Jonas; Nilsson, Kent; Stenbacka, Nina; Arnemo, Jon; Singh, Navinder; Cromsigt, Joris

Nyckelord

Rådjur; Livsmiljö; Fördelning; Överlevnad; GPS; Öland

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2017, nummer: 2017:8
Utgivare: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet