Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017Öppen tillgång

Årsrapport SYDÄLG Öster Malma 2016/2017: rörelse, hemområden och reproduktion

Neumann, Wiebke; Ericsson, Göran; Pettersson, Jimmy; Dettki, Holger; Stenbacka, Fredrik; Edenius, Lars; Evans, Alina L.; Singh, Navinder; Arnemo, Jon; Widemo, Fredrik; Cromsigt, Joris

Nyckelord

Fördelning; Livsmiljö; Reproduktion; Överlevnad

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2017, nummer: 2017:10
Utgivare: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet