Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017

Relationen mellan medlemmar och förtroendevalda i stora kooperativa företag : delrapport 1 i projektet Förnyelse av kooperationen

Hakelius, Karin

Publicerad i


Utgivare: Stiftelsen Lantbruksforskning