Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2018

Miljöpåverkan av skogsbränsleuttag : en syntes av forskningsläget baserat på Bränsleprogrammet hållbarhet 2011-2016

De Jong, Johnny; Akselsson, Cecilia; Egnell, Gustaf; Löfgren, Stefan; Olsson, Bengt

Publicerad i

ER - Energimyndigheten
2018, nummer: 2018:02
Utgivare: Energimyndigheten