Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2005

Kalvhållning inom mjölkproduktionen ur ett djurskyddsperspektiv

Adamsson, Marie; Benjaminsson, Titti; Lindström, Lena; Zidar, Josefina

Publicerad i

Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2005, nummer: 98
Utgivare: SLU