Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2016

pH-sänkning av flytgödsel och rötrest ger ökat kväveutnyttjande

Gustafsson, Kjell; Delin, Sofia

Publicerad i

Svenska vallbrev
2016, nummer: 3, sidor: 4-4