Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2016

Lavar och contortatall Pinus contorta

Thor, Göran; Jönsson, Mari; Strengbom, Joachim; Bäcklund, Sofia

Publicerad i

Lavbulletinen
2016, nummer: 2, sidor: 48-52