Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2017Öppen tillgång

Bläda för mångfalden - är gamla skogsbruksmetoder framtiden för skalbaggarna?

Joelsson Hedemyr, Klara; Hjältén, Joakim

Nyckelord

biologisk mångfald, bevarandebiologi, bläddring, trakthyggesbruk, hyggesfritt skogsbruk, skalbaggar

Publicerad i

Fakta. Skog
2017, nummer: 2017:6
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet