Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2017

Miljöövervakning, medborgardata och modellbaserade kartor

Hedenås, Henrik; Snäll, Tord; Adler, Sven; Gardfjell, Hans; Lämås, Tomas; Mair, Louise

Publicerad i

Titel: Skog & mark : om tillståndet i svensk landmiljö. 2017
eISBN: 978-91-620-1302-8
Utgivare: Naturvårdsveket