Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2017Öppen tillgång

Påverkar vargens närvaro älgarnas beteende?

Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Månsson, Johan

Nyckelord

beteende; gruppstorlek; habitat; jakt; predation; rörelsemönster; varg; älg

Publicerad i

Fakta. Skog
2017, nummer: 2017:1
Utgivare: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet