Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Biokolsförsök med lindar i Lund

Levinsson, Anna Elisabeth Kristina

Nyckelord

biokol; trädetablering; genomsläpplighet; slityta; växtbäddar; växtsubstrat

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet