Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2018Öppen tillgång

Om rots/springorm : ett exempel på en "lärd nyhet" i Hernquists korrespondens till Bäck

Appelgren, Lars-erik

Nyckelord

veterinärmedicinsk historia; rots; springorm; Burkholderia mallei

Publicerad i

Uppsala medicinhistoriska förening
2018, nummer: 2018, sidor: 67-82
Titel: Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift
Utgivare: Uppsala medicinhistoriska förening