Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017

Uppföljning av mindre vattendrag (naturtyp 3260) : metodförslag och fälttest 2015-2016

Lundin, Assar; Kindström, Merit; Glimskär, Anders; Von Wachenfeldt, Eddie

Publicerad i

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2017, nummer: 2017:12ISBN: 978-91-87967-60-3
Utgivare: Havs- och vattenmyndigheten