Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

Introduktion av nya grödor : svensk sötpotatis

Karlen, Helena; Elgerud, Emanuel; Hansson, Oskar; Martinsson, Elisabet; Johansson, Tommy

Sammanfattning

Efterfrågan på sötpotatis ökar stadigt och det finns goda förutsättningar att kunna odla denna i Sverige på friland. Sötpotatis, Ipomea batatas, tillhör familjen Convolvulaceae, inte potatisfamiljen och det vi kallar sötpotatis är lagringsrötter. Den förökas vegetativt, vanligtvis med sticklingar, och plantering och skörd tillhör utmaningarna.

Nyckelord

sötpotatis; växtintroduktion; slortutveckling; pluggplantor; försöksodling; friland

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2018, nummer: 2018:4
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap,Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Övriga andra lantbruksrelaterade vetenskaper

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/93953