Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2003

Markstruktur och markvattentillgång - begränsade faktorer i svensk sockerbetsodling

Berglund, Kerstin

Publicerad i

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
2003, nummer: 03:3Utgivare: SLU

   SLU författare

  UKÄ forskningsämne

  Jordbruksvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/943