Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2017

Snabbare transporter till havs ger fler främmande arter

Werner, Malin

Publicerad i

Titel: Havet 1988
Utgivare: Havsmiljöinstitutet

  Associerade SLU-program

  Kust och hav

  Globala målen

  Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

  UKÄ forskningsämne

  Miljövetenskap
  Klimatforskning
  Ekologi

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/94300