Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2018Öppen tillgång

Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015

Bergenius, Mikaela; Ringdahl, Katja; Sundelöf, Andreas; Carlshamre, Sofia; Wennhage, Håkan; Valentinsson, Daniel

Nyckelord

yrkesfiske; kustfiske; havsfiske; fångster; utkast; landningar; ekonomiskt värde; fiskekvoter; fiskeflotta; fiskebåtar; fiskefartyg; fiskeredskap; fiskeförvaltning; fiskeregler; fiskereglering; landningsskyldighet; EU; Nordsjön; Östersjön; Skagerrak; Kattegatt; Öresund

Publicerad i

Aqua reports
2018, nummer: 2018:3eISBN: 978-91-576-9554-3
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet