Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017Öppen tillgång

Jordbearbetningens årsrapport 2016


Myrbeck, Åsa (red.)

Sammanfattning

Denna rapport tar upp större delen av fältförsöksverksamheten avseende jordbearbetning under 2016. Upplägget är i stort sett detsamma som i tidigare årsrapporter. Verksamheten redovisas under ämnesgruppens olika program: (1) grundläggande bearbetning och bearbetningssystem, (2) markstruktur, jordpackning och markvård, (3) växtnäringsutlakning och erosion samt (4) såbäddsberedning och ytskiktets funktion.

Nyckelord

jordbearbetning; markstruktur; växtnäringsurlakning; erosion; såbäddsberedning

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2017, nummer: 136
Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Markvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/94478