Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk : årsrapport för 2017

Sundqvist, Frida; Svanfeldt, Karin; Svensson, Lena

Nyckelord

provfiske; fiskbestånd; kärnkraftverk; fiskyngel

Publicerad i

Aqua reports
2018, nummer: 2018:6
ISBN: 978-91-576-9563-5
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet