Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2018Open access

Prispolitik för EMV-produkter

Nilsson, Jerker

Abstract

Kan en butikskedja tjäna ännu mera pengar på sina EMV-produkter om den använder samma namn inom olika produktkategorier, till exempel mjölk, ost och ägg? Det kan mycket väl vara så, särskilt när konsumenter tenderar att ha samma inköpsbeteende vid köp av olika produktkategorier. En producent med ett diversifierat sortiment kan ha ett paraplyvarumärke för flera produktkategorier, förutsatt att den ena kategorin stödjer de andra vad gäller försäljning och lönsamhet. Dock kan konsumenterna bli förvirrade, om samma varumärke används för mycket olikartade varukategorier. Om det finns risk att en bestämd image inom en produktkategori smittar ner andra kategorier, bör kategorierna ha var sitt varumärke.

Keywords

crowdsourcing; företagsekonomi; varumärken

Published in

Lantbrukets Affärer Mjölk
2018, number: 1, pages: 29-29

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/94694