Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2018Öppen tillgång

Digitaliserad livsmedelhandel presser producenter

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

Ett slitet uttryck säger att det finns tre kategorier av företag: de som ser till att någonting händer, de som följer med när något händer och de som undrar vad det är som har hänt. I den första gruppen genomför företag strategiska förändringar. Företag i den andra kategorin anpassar sig till marknadens fluktuationer, medan den tredje kategorin innehåller sådana som inte anpassar sig.

Nyckelord

e-handel; ekonomi; livsmedel

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2018, nummer: 1, sidor: 23-23