Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Annat konferensbidrag2017

PLF – Precision Livestock Farming – exempel på den nya sensorteknologin i animalieproduktionen

Herlin, Anders Henrik

Publicerad i


Utgivare: Partnerskap Alnarp

Konferens

Digitalisering av lantbruket – när och hur sker den stora revolutionen? 2017-02-06 Alnarp