Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2006

Skogsbruk. I Klimatet och skogen -- underlag för nationell forskning

Blennow Kristina, Bergh Johan, Lämås Tomas, Nilsson Urban, Persson Johannes, Sallnäs Ola

Publicerad i

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2006, Volym: 145, nummer: 9, sidor: 13-18