Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2017

Det ideella arbetet tar stryk av krångliga administrativa regler

Waldenström, Cecilia

Sammanfattning

Genom landsbygdsprogrammet kan ideella grupper få medfinansiering till projekt som ska stärka livskvaliteten på landsbygden, utveckla den egna bygden och mobilisera lokala krafter för att genomföra programmets många mål. För att få sådan medfinansiering ska man visa att man bidrar med eget ideellt arbete, så att det verkligen finns ett ideellt engagemang.Tyvärr är kraven på ansökningarna och på redovisningen av hur pengarna används, och den långa tid det vanligen tar för att få pengarna, inte alls anpassade till hur lokala ideella föreningar fungerar. För att programmet bättre ska kunna främja och dra nytta av lokalt engagemang för den egna bygden, behöver de administrativa rutinerna förändras!

Publicerad i

Titel: Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling
Utgivare: Jordbruksverket