Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Forskningsartikel, 2018

FVE bidrar till att lyfta djurskyddsfrågorna i Europa

Berg, Lotta

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2018, nummer: 4, sidor: 22-25