Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2017

Deltidsbete dagtid, på natten eller under morgon och kväll – hur påverkas korna?

Spörndly, Eva; Eriksson, Torsten; Höglind, M.; Næss, G.; Kismul, Haldis

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2017, nummer: 22, sidor: 48-51 Titel: Vallkonferens 2017 : konferensrapport : 7-8 februari 2017
ISBN: 978-91-576-9463-8, eISBN: 978-91-576-9464-5
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens

Vallkonferens 2017