Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018

Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0

Östberg, Johan; Stål, Örjan

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2018, nummer: 2018:02ISBN: 978-91-576-8959-7, eISBN: 978-91-576-8959-7Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet