Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

Muskö (Egentliga Östersjön) 1992–2017

Mustamäki, Noora; Tärnlund, Susanne; Pettersson, Mikael

Nyckelord

kustfiskövervakning; miljöövervakning; Muskö; Stockholms län; indikatorer

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2018, nummer: 2018:1
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet