Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2017

Flink, Henrik; Mustamäki, Noora; Landfors, Fredrik

Nyckelord

kustfiskövervakning; miljöövervakning; Vaxholm; Stockholms län; indikatorer

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2018, nummer: 2018:5
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet