Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

Lagnö (Egentliga Östersjön) 2002–2017

Flink, Henrik; Mustamäki, Noora; Karlsson, Erik; Yngwe, Rickard

Nyckelord

övervakning; kustfisk

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2018, nummer: 2018:4
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet