Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Expeditionsrapport IBTS, januari 2018

Bland, Barbara; Hjelm, Joakim

Nyckelord

fisk; beståndsuppskattning; Skagerrak; Kattegat

Publicerad i

Aqua reports
2018, nummer: 2018:11eISBN: 978-91-576-9574-1Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet