Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2017

Expeditionsrapport IBTS, augusti 2017

Bland, Barbara; Hjelm, Joakim

Nyckelord

fisk; beståndsuppskattning; Skagerrak; Kattegat

Publicerad i

Aqua reports
2017, nummer: 2017:11
eISBN: 978-91-576-9527-7
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet