Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018

Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk : årsrapport för 2017

Bryhn, Andreas; Franzén, Fredrik; Duberg, Jon; Flink, Henrik

Nyckelord

kärnkraft; biologisk recipientkontroll; fisk; fiske; provfiske,alger,bottenfauna,kylvattenutsläpp.

Publicerad i

Aqua reports
2018, nummer: 2018:8ISBN: 978-91-576-9564-2
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet