Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2017Open access

Samarbete kring framtida behov av forskning om galtluktsproblematik

Zamaratskaia, Galia

Abstract

enligt en frivillig överenskommelse jobbar flera EU-länder för att hitta alternativ till kirurgisk kastrering. Arbetet pågår i många EU-länder för att hitta gemensamma hållbara alternativ. Nyligen träffades EU:s forskare och företrädare för industrin för att diskutera frågorna och presentera kunskapen om alternativen till kirurgisk kastrering, med inriktning på produktion av okastrerade och immunokastratrerade hangrisar.

Keywords

galtar; grisuppfödning; galtlukt

Published in

Grisföretagaren
2017, Volume: 2017, number: 10, pages: 29