Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2017Vetenskapligt granskad

Lipids of yeasts and filamentous fungi and their importance for biotechnology

Passoth, Volkmar

Publicerad i

Titel: Biotechnology of Yeasts and Filamentous Fungi
ISBN: 978-3-319-58828-5, eISBN: 978-3-319-58829-2
Utgivare: Springer International Publishing

  Globala målen

  Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

  UKÄ forskningsämne

  Biokemi och molekylärbiologi

  Publikationens identifierare

  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-58829-2_6

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/95573