Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

Fjällbacka, Västerhavet, 1989–2017

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth

Nyckelord

kustfiskövervakning; miljö; kustfiskar

Publicerad i

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2018, nummer: 2018:1
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser